SUICIDPREVENTION - SJÄLVMORDSFÖREBYGGANDE SAMTAL - FÖR MÄN OCH KVINNOR - VÄLKOMNA

Har du självmordstankar och känner att du skulle vilja prata med andra i liknande situation är du välkommen att ta kontakt med oss i SPES Blekinge. Vi startar gärna upp en samtalsgrupp! 

Tveka inte, hör av dig idag till: Ordförande i SPES Blekinge Thomas Eriksson 070-531 72 25 thomas.eriksson@oktv.se eller Maiellen Stensmark, 070-2900824, maiellenstensmark@hotmail.com

Suicidprevention

Det finns otaliga länkar till suicidprevention. Därför visar vi de som på något sätt anknyter till SPES Blekinge.

ELLIPSE-Erasmus+projektet för 5 länder i EU som tagit fram gratis webbapp på 6 språk; engelska, svenska, norska, ungerska, tyska och polska och nu även på ukrainska. Läs mer under AKTUELL INFORMATION

Projektet pågår t.o.m december 2022 men redan finns det information att ta del av. Projektet drivs av REGION BLEKINGE, psykiatriker och forskare Anna Baran, överläkare vid mellanvården i Karlshamn. SPES Blekinge är partner genom Maiellen Stensmark. 

https://e-llipse.com/sw

ELLIPSE-projektet har tagit fram en gratis webbapp; 12stepsplan.com, en Säkerhetsplan, som är ett verktyg där du både kan lära dig mer för att klara olika små och stora personliga kriser, sorgbearbetning och mycket annat, genom att vara förberedd, du ökar ditt självförtroende genom att arbeta med Akronymer, kan mäta ditt mående också över tid. Den här presentationslänken hjälper dig att logga in och komma igång med den egen 12 stegs säkerhetsplan: https://www.youtube.com/watch?v=UoQDqncT7WY

www.forebyggsjalvmord.se eller www.räddaliv.se som är det nya namnet på hemsidan i juli 2022.

Den första bloggen 18 juli 2018 har följts av en ny varje vecka de första åren... om nollvision i självmord, om att förebygga och förhindra självmord, om att rädda liv, om samhällets ansvar och om efterlevandes situation, om hur efterlevandestödet måste se ut,... om brister och förslag på förbättringar, vilket var orsaken till att hemsidan kom till. Under menyn finns många flikar med stöd och tips, både för dig som stöttar någon, för dig med egna självmordstankar och för efterlevande. Hemsidan består av egna och andras texter, bloggar/egna målningar, som Maiellen Stensmark publicerar med hjälp av Julia, som byggt hemsidan och ansvarat för layout. Den handlar också om personlig medvetandeutveckling och ger tips!