Suicidprevention

Det finns otaliga länkar till suicidprevention. Därför visar vi de som på något sätt anknyter till SPES Blekinge.

ELLIPSE-Erasmus+projektet för 5 länder i EU som tar fram gratis utbildning, med app och manualer på 6 språk; engelska, svenska, norska, ungerska, tyska och polska.

Projektet pågår t.o.m augusti 2022 men redan finns det information att ta del av. Projektet drivs av REGION BLEKINGE, psykiatriker och forskare Anna Baran, överläkare vid mellanvården i Karlshamn. SPES Blekinge är partner genom Maiellen Stensmark. 

Den första bloggen 18 juli 2018 har följts av en ny varje vecka de första åren... om nollvision i självmord, om att förebygga och förhindra självmord, om att rädda liv, om samhällets ansvar och om efterlevandes situation, om hur efterlevandestödet måste se ut,... om brister och förslag på förbättringar, vilket var orsaken till att hemsidan kom till. Under menyn finns många flikar med stöd och tips, både för dig som stöttar någon, för dig med egna självmordstankar och för efterlevande. (Hemsidan består av egna och andras texter/bloggar/egna målningar, som Maiellen Stensmark publicerar med hjälp av Julia, som byggt hemsidan och ansvarat för layout)