Efterlevandestöd / Postvention i Blekinge

Postvention i Blekinge Drabbade familjer får en tidig och aktiv stödinsats, direkt efter att en närstående tagit sitt liv. Postvention går ut på att lindra effekterna för de efterlevande. Vi i SPES Blekinge vill ge HOPP. Det går att överleva den här chocken och det bästa är att kunna ta sig igenom sorgearbetet tillsammans med andra närstående och familj. 

Hör av dig/er till Maiellen Stensmark SPES Blekinge: Ring eller messa: 070-2900824, eller e-posta: maiellenstensmark@hotmail.com

Vi hjälper er utan kostnad med krishantering och svarar på frågor 

Oftast träffas vi i det hem där den avlidna bott, eller där de närmast sörjande vistas. Också platsen är betydelsefull i sammanhanget och platsen väljer alltid de sörjande. Det går även att träffas på lämplig neutral plats.

VI i SPES är själva efterlevande. SPES Blekinge har utvecklat en metod då familjen i vidare bemärkelse, de närstående, de som är viktiga för familjen, träffas. Vi vill hjälpa er att gemensamt hantera er förlust för att ni ska få en så tidig och hälsosam återhämtning som möjligt i den chock och i det kaos som råder.

Att inleda samtalen i direkt anslutning till att den närstående tagit sitt liv är mycket viktigt. Det minskar spekulationer, självkritik och skuld, som normalt är mycket jobbigt att hantera för de närstående efter att någon tagit sitt liv. Sådana tankar bearbetas när familjen lägger pussel tillsammans om hur ett liv kunde sluta så här. De närstående får kraft att finnas för varandra genom olika faser i sorgen med hjälp av den utomstående samtalsledaren, som själv har erfarenhet av att en närstående tagit sitt liv, .

Relationerna mellan alla i gruppen efterlevande hålls ihop. I samtalen hjälper man varandra att se det som hänt ur flera perspektiv. Att se sin uppgift för någon annan kan underlätta den egna sorgeprocessen. 

Under de senaste 5-6 åren har Maiellen på ideell bas träffat de familjer i Blekinge som hittat till oss. Gruppen närstående och Maiellen har träffats ofta, fram tills efter begravningen och en kortare eller längre tid därefter. Det har upplevts som ett mycket värdefullt stöd för samtliga som deltagit att ingå i gruppen och få möjlighet att bearbeta sin stora sorg tillsammans.

När stödet kommer in direkt efter att den närstående tagit sitt liv, redan i den första chockfasen så känner man stort stöd av att ingå i en familjegrupp som leds av en utomstående, även de som bor på olika orter. Det går senare bra att ha deltagare på länk. 

Familjer har uttryckt att POSTVENTION lett till ökat stöd och sammanhållning, minskat lidande för dem med störst stödbehov. Alla som deltagit kan rekommendera andra efterlevande att ta kontakt med SPES Blekinge. "Det är skönt att få sitta i grupp, att få öppna upp, inte känna sig skyldig, få vägledning, se det utifrån andras perspektiv och få vet hur resten av familjen mår. Det har varit mycket bra och har gett bekräftelse i sorgen." 

Postvention behöver finnas för alla familjer som förlorat en närstående i självmord och erbjudas av varje REGION i landet, i samverkan med kommunens krisgrupp, polisen och utföras av någon med egen erfarenhet av att en närstående tagit sitt liv. Det kan liknas vid debriefing som man har på arbetsplatser och i samhället efter stora katastrofer som omfattar många människor. Postvention minskar framför allt de närståendes lidande, som utan rätt stöd och hjälp tidigt i sorgarbetet får svårare väg tillbaka till psykisk hälsa, återgång till normaliserat vardagligt liv, med sammanhängande vilsam sömn, motion, normaliserade sociala kontakter, återgång till arbete och kraft över för samhällsengagemang. Samhällets kostnader minskar också både på lång och på kort sikt genom den här metoden som skulle erbjudas alla runt omkring i Sverige, som drabbats av att en närstående tagit sitt liv. 

Sorgeprocessen blir i fokus med hjälp av den utomstående efterlevande som leder samtalen, som informerar och samspelet mellan de närstående lindrar mycket sorg och smärta. Tankar om skuld och känslor av skam undergräver en hälsosam process för läkande- och sorg-bearbetning. Personens utveckling hindras och utan rätt stöd från början kan sorgen utveckla behov av långvarig terapi för posttraumatiska tillstånd, vilket innebär både ett utökat lidande för den efterlevande och ökade kostnader för samhället.

Postvention är i sig självmordsförebyggade. En efterlevande utan stöd kan själv befinna sig i riskzon för att ta sitt liv. I samtalen kommer det fram vad som gick fel, vilka faktorer det var som tillsammans bidrog till att en människa tagit till liv? Vad kunde ha gjorts, eller funnits, som hade förhindrat? Vilka samhälleliga förebyggande och uppföljande insatser kunde ha räddat liv? 

Vi hjälper dig utan kostnad med krishantering och svarar på dina frågor!

Idag görs mycket i Sverige för att förebygga självmord, men det är så mycket mer som behövs för att kunna rädda fler liv. Särskilt nu när flera blir drabbade av olika förluster i pandemitider. Har du drabbats av att en familjemedlem tagit sitt liv är det i sig en riskfaktor som gör att du behöver vara extra observant på dig själv och dem i din omgivning. TA EMOT STÖD OCH HJÄLP!  Vid Akut självmordskris ring 112. 

Ring eller messa: Maiellen Stensmark SPES Blekinge 070-2900824, eller e-posta: maiellenstensmark@hotmail.com