Om SPES 

 

SPES Blekinge är en krets i Riksföreningen SPES,  SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. 

SPES Blekinge har samtalsträffar för efterlevade i Karlshamn och Karlskrona och vi arbetar också aktivt i Regionens Självmordsförebyggande arbete. Under rubriken Samtalsträffar hittar du tiderna till våra olika samtalsträffar. 

SPES har en telefonjour som är öppen dagligen kl. 19-22, telefon: 020-18 18 00

På www.spes.se finns mer information om SPES riks, om SPES Unga med riksträffar för dig mellan 18-35 år och det finns facebookgrupper för stöd. 

Du kan stödja och delta i SPES arbete på lokal och nationell nivå genom att gå med i Riksföreingen SPES. 

Medlem och stödmedlem blir man via www.spes.se.

Gåvor, minnesgåvor vid någons bortgång och hälsningar kan du skänka direkt till SPES Blekinge genom att skriva direkt till oss och berätta vem du är, vad gåvan avser, om du vill ha speciell text och till vilken adress Minneshälsningen ska skickas. Du mailar i så fall till maiellenstensmark@hotmail.com och sätter in summan på                                      

PG: 600 294-3, SPES Blekinge.