OM SPES

SPES är en rikstäckande ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar både för att rädda liv och som stöd till dig som mist en närstående; familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. SPES betyder hopp på latin. 

SPES Blekinge erbjuder fysiskt stöd, fysiska träffar på ideell bas. Vi är medmänniskor med egen erfarenhet som vill hjälpa andra eftersom vi lärt oss och förstår så mycket mer nu och det känns bra att kunna stödja någon annan.                                                                                  * Vi erbjuder samtalsgrupp för personer med självmordstankar, det vi kallar INTERVENTION  * POSTVENTION när vi stödjer hela familjegruppen efter att någon tagit sitt liv                       * SJÄLVHJÄLPSGRUPP för personer som förlorat en närstående i självmord        


SPES Riksförening erbjuder stöd via nätet, telefonjour och utbildningar mm för efterlevande. Läs på om riksföreningen SPES, om SPES Unga, med riksträffar för dig mellan 18-35 år. Det finns facebookgrupp för stöd.www.spes.se            

RIKSSPES telefonjour dagligen kl. 19-22, telefon: 020-18 18 00,  SPES chatt måndagar 18.30-20 och onsdagar 18.30-20.00 https://spes.se/chatt/ 

 

Du kan stödja och delta i SPES arbete på lokal och nationell nivå genom att gå med i Riksföreningen SPES. 

Medlem och stödmedlem blir man via www.spes.se, man betalar till Riksföreningen och blir medlem i den krets man bor i.

Gåvor, minnesgåvor vid någons bortgång och hälsningar kan du rikta speciellt till SPES Blekinge. Du skriver direkt till oss vad gåvan avser, vilken speciell text du vill ha och till vilken adress som Minneshälsningen eller tackbrevet ska skickas. Du mailar till maiellenstensmark@hotmail.com. Sätt in summan på SPES Blekinges konto: 

PG: 600 294-3, SPES Blekinge.    

SPES Blekinge är en krets i Riksföreningen SPES, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd