Om SPES 

 

SPES Blekinge är en krets i Riksföreningen SPES, Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi arbetar också aktivt i Regionens Självmordsförebyggande arbete och på nationellt.

SPES har en telefonjour som är öppen dagligen kl. 19-22, telefon: 020-18 18 00

På www.spes.se finns mer information om SPES riks, om SPES Unga med riksträffar för dig mellan 18-35 år,  ... och till exempel facebookgrupper för stöd 

Det är inte ovanligt att människor som själva bär med sig självmordsförlust genom livet, senare känner att de vill använda sin erfarenhet och transformera tomrum och sorg till en insats för andra. På ideell bas startar vi fler efterlevandegrupper i Blekinge. Under rubriken Samtalsträffar hittar du tiderna till våra olika samtalsträffar. Du kan också stödja och delta i SPES arbete på lokal och nationell nivå genom att gå med i SPES Blekinge. 

Medlem och stödmedlem blir man via www.spes.se.

Gåvor, minnesgåvor vid någons bortgång och hälsningar kan du även skänka direkt till SPES Blekinge. Skriv till oss och berätta vem du är, vad gåvan avser, om du vill ha speciell text och till vilken adress Minneshälsningen ska skickas.                                      

PG: 600 294-3, SPES Blekinge.