Efterlevandestöd, Postvention måste vara ett samhällsansvar för varje region!

Vi var många som träffades vid första tillfället den 6 oktober 2020

Välbesökt första efterlevandeträff i SPES Blekinges regi, i samverkan med kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

Vi som arbetar Ideelt i SPES Blekinge ser fram emot nästa självhjälpsträff tisdagen den 3 november. ( 1 december 2020 ställs in pga corona-restriktioner). Om möjligt träffas vi tisd. 2 februari 2021 och därefter första tisdagen varje månad. Anmälan: bert.bengtsson@karlshamn.se

SPES Blekinge har målsättning att samverka med samtliga kommuner i Region Blekinge, för att nå ut till alla som förlorat närstående i självmord och bjuda in till samtalsträffar. 

Vi vill också skapa en organiserad form av Postvention i Blekinge, i samverkan med kommunerna i Regionen, som i nära anslutning till ett självmord ska erbjudas närstående i vidare bemärkelse, enligt önskemål och synpunker från de drabbade. Våra medlemmar vill vara behjälpliga att trösta och stödja genom de unika erfarenheter vi har, som vi menar samhället ska ta tillvara, så att våra personliga tragedier kan omvandlas till nyttighet och stöd för någon annan. 

Väl utvecklat skulle efterlevandestödet vara en del av Region Blekinges åtgärdsbank för att förebygga självmord, genom att ta tillvara efterlevandes kunskaper om vad som brast i omhändertagande, i vårdkedjan, i stöd och insatser för svårt lidande och hjälpbehövande i Blekinge, i tragiska livssituationer som inte skulle sluta i självmord. Sedan 2008 har Sverige nollvision och sedan 2019 finns en suicidpreventiv handlingsplan antagen av LSVO för Region Blekinge. SPES Blekinge vill medverka till att starkt minska antalet självmord i Blekinge, Sverige och Europa. Vi vill själva medverka till att Blekinge ligger i framkant genom den plan för Postvention i Blekinge som vi vill utveckla tillsammans i Regionen och erbjuder våra tjänster.