SPES BLEKINGE HAR FÅTT NY ORDFÖRANDE efter drygt 11 år! THOMAS ERIKSSON, FRÅN OLOFSTRÖM

https://sverigesradio.se/artikel/spes-blekinge-har-fatt-en-ny-ordforande

Den 27 juni 2022 träffades SPES Blekinge för säsongsavslutning och välkomnade Thomas som ny ordförande! 

Lyssna till Thomas Eriksson från Olofström, som förlorade sin pappa i självmord för 30 år sedan men det var först för några år sedan som han kom med i föreningen. "Vi män behöver också prata, det behöver vi med.." När jag tänker på min pappa:  "är det bara med kärlek. Sorg och saknad känner jag precis som man ska göra, Men jag är inte frustrerad och arg som jag var i början, utan det är bara ledsamt att han inte är med oss ännu och det är dithän jag vill att andra ska komma också, så du kan minnas den som har avlidit på ett bra sätt och med glädje och inte med en massa jobbiga känslor."

Maiellen Stensmark Karlskrona tog över ordförandeskapet på årsmötet i mars 2011, efter Helene Tjärnberg, Sölvesborg. Första åren hade vi bemanning på alla styrelseposterna. Efter några år har människor bytts ut och till slut var det samma person som i praktiken både var ordförande-sekreterare och kassör. Tack och lov vänder alltid vinden tillslut och förde med sig att en kassör kunde väljas in som nu har suttit under några år. Så såg Maiellen en möjlighet att lämna över ordförandeskapet, mitt under pågående verksamhetsår. Vi står inför en förnyelse igen, inte av verksamheten, men inför årsmötet 2023 lämnar vi gamla i styrelsen över till er som är aktiva nu att besätta styrelseposterna.


SUICIDPREVENTION - SJÄLVMORDSFÖREBYGGANDE SAMTAL - FÖR MÄN OCH KVINNOR - VÄLKOMNA  

Har du självmordstankar och känner att du skulle vilja prata med andra i liknande situation är du välkommen att ta kontakt med oss i SPES Blekinge. Vi ger varandra stöd i en samtalsgrupp! 

Tveka inte, hör av dig idag till: Ordförande i SPES Blekinge Thomas Eriksson 070-531 72 25 thomas.eriksson@oktv.se eller Maiellen Stensmark, 070-2900824, maiellenstensmark@hotmail.com

ATT TALA OM SVÅRA SAKER MED MÄNNISKOR SOM HAR ERFARENHET, SOM KAN FÖRMEDLA HJÄLP TILL PROFESSIONELLT STÖD OM DET BEHÖVS,  ÄR EN INVESTERING FÖR LIVET! Efterlevandestöd, Postvention måste vara ett samhällsansvar för varje region!

Vi var många som träffades vid första tillfället den 6 oktober 2020

Välbesökt första efterlevandeträff i SPES Blekinges regi, i samverkan med kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

Vi som arbetar Ideelt i SPES Blekinge ser fram emot nästa självhjälpsträff tisdagen den 3 november. ( 1 december 2020 ställs in pga corona-restriktioner). Om möjligt träffas vi tisd. 2 februari 2021 och därefter första tisdagen varje månad. Anmälan: bert.bengtsson@karlshamn.se

SPES Blekinge har målsättning att samverka med samtliga kommuner i Region Blekinge, för att nå ut till alla som förlorat närstående i självmord och bjuda in till samtalsträffar. 

Vi vill också skapa en organiserad form av Postvention i Blekinge, i samverkan med kommunerna i Regionen, som i nära anslutning till ett självmord ska erbjudas närstående i vidare bemärkelse, enligt önskemål och synpunker från de drabbade. Våra medlemmar vill vara behjälpliga att trösta och stödja genom de unika erfarenheter vi har, som vi menar samhället ska ta tillvara, så att våra personliga tragedier kan omvandlas till nyttighet och stöd för någon annan. 

Väl utvecklat skulle efterlevandestödet vara en del av Region Blekinges åtgärdsbank för att förebygga självmord, genom att ta tillvara efterlevandes kunskaper om vad som brast i omhändertagande, i vårdkedjan, i stöd och insatser för svårt lidande och hjälpbehövande i Blekinge, i tragiska livssituationer som inte skulle sluta i självmord. Sedan 2008 har Sverige nollvision och sedan 2019 finns en suicidpreventiv handlingsplan antagen av LSVO för Region Blekinge. SPES Blekinge vill medverka till att starkt minska antalet självmord i Blekinge, Sverige och Europa. Vi vill själva medverka till att Blekinge ligger i framkant genom den plan för Postvention i Blekinge som vi vill utveckla tillsammans i Regionen och erbjuder våra tjänster.