Aktuell information 

om www.e-llipse.com

Riksintressant information om efterlevandestöd/Postvention och suicidprevention genom EU-projektet ELLIPSE, E- Lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe, Nätverksbaserad utbildning för Livslångt Lärare I Prevention av Suicid i Europa. Första året av Erasmus+projektet presenteras på ett seminarium från den 10-9-2020. Det går att ta del av projektets resultat per länk från det filmade seminariet. 

Det kommer senare att bjudas in till utbildning av Efterlevande i Postvention - Efterlevandestöd - som både är en hjälp till självhjälp för dem som deltar - som förbereder de efterlevande som vill hjälpa andra som drabbats för en sådan uppgift.

Sprid seminariets föreläsningar till arbetsplatser, chefer, kontaktpersoner i verksamheter, till kolleger,  närstående och vänner, Dela på Facebook och andra sociala rikstäckande medier och forum.

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2020.html

Självhjälpsträffar startar i Karlshamn

Inslag med Bert Bengtsson i SVT Blekinge

Inför den Internationella SuicidPreventiva dagen i SVT Blekinge med Maiellen Stensmark


Här är en direktlänk till inspelningen av den Internationella Suicidpreventiva dagen 10/9 2020 i Stora Regionsalen, Vämö Center, Karlskrona. Medverkar gör konferencier Patrik Franke, radioröst på P4 Blekinge, med musik och sång  Hildur Höglind, som skriver egen musik om psykisk ohälsa, Maiellen Stensmark, SPES Blekinge som talar om Postvention i Blekinge och efterlevandes erfarenheter från ELLIPSE-projektets fokusgrupp, och Anna Baran, psykiater, överläkare vid mellanvården i Karlshamn och forskare som berättar om ELLIPSE-projektets första år.