Aktuell information om www.e-llipse.com

Riksintressant information om suicidprevention och om Postvention i Blekinge, genom Erasmus+-projektet ELLIPSE; som står för: Nätverksbaserad utbildning - Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa. E- Lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe. 

Projektet ägs av Region Blekinge. Anna Baran, överläkare och forskare, Mellanvården i Karlshamn är koordinator. SPES Blekinge är partner, genom Maiellen Stensmark, socionom/samhällsplanerare och lärare, tillsammans med partner i Norge, Polen, Ungern och Österrike.

Webbappen 12stepsplan.com är klar! Projektet har tagit fram denna gratis webbapp; 12stepsplan.comDet blev en julklapp 2021 till alla, som stärker självkänslan, ger ökad medvetenhet om hur vi förebygger känslokaos, tankekaos och hjälper oss växa som människor. Webbappen finns på 8 språk: Svenska, Engelska, Norska, Polska, Tyska, Ungerska och snart också på Japanska och Ukrainska.

Lär dig själv att använda appen! Lär sedan ut till andra! När du lär dig får du också kunskap om vad som räddar liv. Genom att använda appens 12 steg kan du förbereda dig inför svåra passager i livet eftersom det alltid är turbulens på resan. Så är livet! https://www.facebook.com/groups/309488077526326/permalink/398261895315610

Projektet håller nu på att ta fram utbildning för studenter i studier vid högskolor och universitet, som utbildar sig till yrken motsvarande Fokusgrupperna vi träffade och intervjuade om självmordsprevention, efterlevandestöd, om vad man behöver veta när man kommer ut i yrkeslivet. Självklart är utbildningen bra även som fortbildning av yrkesverksamma, intresserade och allmänheten. 

Vi har tagit fram en utbildning för Efterlevande i Postvention - Efterlevandestöd är självhjälp för dem som deltar

Vi förbereder efterlevande som vill hjälpa andra som drabbats, för en sådan uppgift.

Första året av Erasmus+projektet presenteras på ett seminarium från den 10-9-2020. Det går att ta del av projektets resultat per länk från det filmade seminariet. 
Sprid seminariets föreläsningar till arbetsplatser, chefer, kontaktpersoner i verksamheter, till kolleger, närstående och vänner. Dela på Facebook, andra sociala medier och forum.

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2020.html

Första INTERNATIONELLA KONFERENSEN FÖR UTBILDNING I SUICIDPREVENTION hölls i Regionssalen, Wämö Center, Karlskrona och via länk till zoom-mötet, med deltagare i och utanför Sverige. Den Internationella Suicidpreventiva dagen, 10/9 2021, hade ett digert program, med inbjudan via www.e-llipse.com om du vill se programmet. Via länken till arkviet tar du del av ett par av föredragen och utbildningstillfället. Några föreläsningar av våra utländska Ellipsedeltagare kunde tyvärr inte vara med i det filmade materialet. https://regionblekinge.kommunetv.se/archive/235 

Självhjälpsträffar startade i Karlshamn 2020

Inslag med Bert Bengtsson i SVT Blekinge

Inför den Internationella SuicidPreventiva dagen i SVT Blekinge 2020 med Maiellen Stensmark


Här är en direktlänk till inspelningen av den Internationella Suicidpreventiva dagen 10/9 2020 i Stora Regionsalen, Vämö Center, Karlskrona. Medverkar gör konferencier Patrik Franke, radioröst på P4 Blekinge. Med musik och sång medverkar Hildur Höglind, som skriver egen musik om psykisk ohälsa. Maiellen Stensmark talar om Postvention i Blekinge och efterlevandes erfarenheter från ELLIPSE-projektets fokusgrupp. Anna Baran berättar om ELLIPSE-projektets första år.