Aktuell information om www.e-llipse.com

Riksintressant information om suicidprevention och om Postvention i Blekinge, genom Erasmus+-projektet ELLIPSE. Det första E- står för Nätverksbaserad utbildning - Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa. E- Lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe.  Projektet har som syfte att ta fram en gratis självmordsförebyggande APP och manualer för olika yrkesutövare inom självmordsprevention och efterlevandestöd. Projektet ägs av Region Blekinge, Anna Baran, som är överläkare och forskare, vid Mellanvården i Karlshamn, där SPES Blekinge är partner, tillsammans med partner i Norge, Polen, Ungern och Österrike. Första året av Erasmus+projektet presenteras på ett seminarium från den 10-9-2020. Det går att ta del av projektets resultat per länk från det filmade seminariet. 

Det kommer senare att bjudas in till utbildning av Efterlevande i Postvention - Efterlevandestöd - som både är en hjälp till självhjälp för dem som deltar - som förbereder de efterlevande som vill hjälpa andra som drabbats för en sådan uppgift.

Sprid seminariets föreläsningar till arbetsplatser, chefer, kontaktpersoner i verksamheter, till kolleger,  närstående och vänner, Dela på Facebook och andra sociala rikstäckande medier och forum.

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2020.html

Första INTERNATIONELLA KONFERENSEN FÖR UTBILDNING I SUICIDPREVENTION äger rum i Regionssalen Wämö Center Karlskrona och via länk till zoom-möte, så alla kan delta var ni är befinner er, 
När: Den Internationella Suicidpreventiva dagen 10/9 2021, med digert program och inbjudan via www.e-llipse.com, inbjudan blir klar under sommaren 2021. Men boka upp eftermiddagen kl 15-18 i din kalender redan nu.


Självhjälpsträffar startar i Karlshamn 2020 - Vi finns på zoom 2021

Inslag med Bert Bengtsson i SVT Blekinge

Inför den Internationella SuicidPreventiva dagen i SVT Blekinge 2020 med Maiellen Stensmark
Här är en direktlänk till inspelningen av den Internationella Suicidpreventiva dagen 10/9 2020 i Stora Regionsalen, Vämö Center, Karlskrona. Medverkar gör konferencier Patrik Franke, radioröst på P4 Blekinge. Med musik och sång  medverkar Hildur Höglind, som skriver egen musik om psykisk ohälsa. Maiellen Stensmark, SPES Blekinge talar om Postvention i Blekinge och efterlevandes erfarenheter från ELLIPSE-projektets fokusgrupp. Anna Baran, psykiater, överläkare vid mellanvården i Karlshamn och forskare berättar om ELLIPSE-projektets första år.