Aktuell information om www.e-llipse.com

Riksintressant information om Suicidprevention, Intervention och Postvention. Erasmus+-projektet ELLIPSE; som står för: Nätverksbaserad utbildning - Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa. E- Lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe, får ytterligare tid fram tills årsskiftet 2022-2023 på sig att avsluta projektet. 

Projektet ägs av Region Blekinge. Anna Baran, överläkare och forskare, Mellanvården i Karlshamn är koordinator. Anhörigföreningen SPES Blekinge är partner, genom Maiellen Stensmark, socionom/samhällsplanerare och lärare, tillsammans med partner i Norge, Polen, Ungern och Österrike. Projektet startades augusti 2019 och avslutas december 2022.

Webbappen 12stepsplan.com är klar! 

Projektet har tagit fram denna gratis webbapp; 12stepsplan.com. Det blev en julklapp 2021 till alla.   https://www.facebook.com/groups/309488077526326/permalink/398261895315610

12stepsplan.com stärker självkänslan, ger ökad medvetenhet om hur vi förebygger känslokaos, tankekaos och hjälper oss växa som människor. 

Webbappen finns på 8 språk: Svenska, Engelska, Norska, Polska, Tyska, Ungerska och Ukrainska (och snart också på Japanska).

Lär dig själv att använda appen! Lär sedan ut till andra! När du lär dig får du också kunskap om vad som räddar liv. Genom att använda appens 12 steg kan du förbereda dig inför svåra passager i livet eftersom det alltid är turbulens på resan. Så är livet! 

Ta hjälp av den här länken när du loggar in första gången och lyssna till presentationen om hur du kan använda webbappen:  https://youtu.be/UoQDqncT7WY.

Du som träffar människor i självmordskris kan använda din kunskap om 12 Stegs säkerhetsplan, både i ditt arbete och på fritiden. Lär dig använda den, som fortbildning. Den kan rädda liv!

ELLIPSE Gatekeeper+ utbildningsprogram är basutbildning i suicidprevention, intervention och postvention för alla 

Den har tagits fram för studenter vid högskolor och universitet genom Erasmus+, för studerande som utbildar sig till olika yrken och är även

fortbildning för olika yrkesverksamma. Yrkesinriktningarna motsvarar Fokusgrupperna vi träffade och intervjuade om vad en studerande behöver veta om självmordsprevention och efterlevandestöd när man kommer ut i yrkeslivet. För läkare, psykiatriker, psykologer, skötare, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare, lärare, chefer i hälso- och sjukvården, samordnare i suicidprevention och administratörer, chefer och annan anställd personal inom socialtjänsten, polis, räddningstjänst, journalister, samt intresserade och allmänheten.

Efterlevande och människor i olika livskriser kan få djupare förståelse för vad som kan orsaka måendet, hur hjärnan fungerar, om hur en livssituation kan påverka, liksom kultur och medias påverkan, om att tankar och känslor kan leda en människa in i djup självmordskris. 

Utbildningen visar på behov av tidig bekräftelse, förståelse och stöd. Den presenterar internationell forskning på området.


Utbildning av Efterlevande i Postvention - 

ELLIPSE utbildning av efterlevande är för dig som själv deltagit i SPES samtalsgrupp eller i Postvention. Utbildningstillfället är tänkt att utveckla dig som människa men också förbereda dig som vill hjälpa andra som drabbats. Hör av dig om du vill veta mer! 

Första tillfället, den 9-10 september 2022 i Järnavik, Blekinge.

Första året av Erasmus+projektet presenteras på ett seminarium från den 10-9-2020. Det går att ta del av projektets resultat per länk från det filmade seminariet. 

Sprid seminariets föreläsningar till arbetsplatser, chefer, kontaktpersoner i verksamheter, till kolleger, närstående och vänner. Dela på Facebook, andra sociala medier och forum.

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2020.html

Självhjälpsträffar startade i Karlshamn 2020

Inslag med Bert Bengtsson i SVT Blekinge

Här är en direktlänk till inspelningen av den Internationella Suicidpreventiva dagen 10/9 2020 i Stora Regionsalen, Vämö Center, Karlskrona. Medverkar gör konferencier Patrik Franke, radioröst på P4 Blekinge. Med musik och sång medverkar Hildur Höglind, som skriver egen musik om psykisk ohälsa. Maiellen Stensmark talar om Postvention i Blekinge och efterlevandes erfarenheter från ELLIPSE-projektets fokusgrupp. Anna Baran berättar om ELLIPSE-projektets första år. 

Internationella suicidpreventiva dagen i Blekinge, 2022 

I Blekinge uppmärksammades dagen som dag två i SPES Blekinges Retreat och Utbildning för dem som deltagit i Postvention i Blekinge, samtalsstöd för hela familjen, och/eller vid SPES-träffar, träff varje månad över en fika för dem som förlorat en närstående, då man stödjer varandra. 

Vi fick fina dagar tillsammans i Järnavik, mellan Ronneby och Karlshamn. Alla deltagarna får ett Diplom som bevis på att de deltagit i Ellipse Bas-utbildning i Postvention. Vi är nu fler i Blekinge med egen bearbetad erfarenhet av att själva ha förlorat en närstående, som kan ge stöd till en nyligen drabbad familj, direkt efter en självmordsförlust. Eller till vänkretsen... arbetskamraterna. Det är många som hamnar i djup sorg när en människa tar sitt liv och som behöver samtalsstöd, helst omedelbart och tillsammans med andra drabbade, för att på bästa sätt ta sig igenom sorgen tillsammans. Det är fint att ha med en utomstående med egen erfarenhet som samtalsstöd.

Redan den 9/9 ville radio P4 Blekinge göra en intervju. En journalist kom hem och vi pratade ett bra tag i direktsändning. Men av det klipptes det mesta bort i den länk som lades upp på hemsidan. Frågorna krävde snabba svar på varför fler barn och ungdomar tar sitt liv. Jag, Maiellen, hade tittat på Folkhälsomyndighetens sändning den 8/9 och hade därför Karolinska Institutets avdelningschef Gergös statistik färsk i huvudet. Det har varit en liten ökning av barn och unga som tagit sitt liv i den senaste statistiken från 2021 då 11 barn i åldern 10-14 år tog sina liv. Det är djupt beklagligt. Varje självmord är ett för mycket. Sedan 80-talet fram till 2000-talet har det varit en minskning i alla åldersgrupper. Den största åldersgruppen är män, 80 år och däröver. 

Här är Intervjun som lades upp på Radio P4:s 

https://sverigesradio.se/artikel/sjalvmorden-bland-barn-okar-varje-sjalvmord-ar-ett-for-mycket


Första INTERNATIONELLA KONFERENSEN FÖR UTBILDNING I SUICIDPREVENTION 10/9 2021,

hölls i Regionssalen, Wämö Center, Karlskrona och via länk till zoom-mötet, med deltagare i och utanför Sverige. Den Internationella Suicidpreventiva dagen hade ett digert program, med inbjudan via www.e-llipse.com om du vill se programmet. Via länken till arkviet kan du ta del av ett par av föredragen och utbildningstillfället. Några föreläsningar av våra utländska Ellipsedeltagare kunde, på grund av rättigheter till materialet, tyvärr inte vara med i det filmade materialet. https://regionblekinge.kommunetv.se/archive/235

Lyssna till den Internationella SuicidPreventiva dagen 2020 och i SVT Blekinge 


Här är en direktlänk till inspelningen av den Internationella Suicidpreventiva dagen 10/9 2020 i Stora Regionsalen, Vämö Center, Karlskrona. Medverkar gör konferencier Patrik Franke, radioröst på P4 Blekinge. Med musik och sång medverkar Hildur Höglind, som skriver egen musik om psykisk ohälsa. Maiellen Stensmark talar om Postvention i Blekinge och efterlevandes erfarenheter från ELLIPSE-projektets fokusgrupp. Anna Baran berättar om ELLIPSE-projektets första år.